Forretningsorden Junior udvalg

Forretningsorden for Juniorudvalget i TRK


•I Juniorudvalget i TRK kan man være med, fra det år man er fyldt 13 år, til og med det år man fylder 18 år.

•I Juniorudvalget må der maksimalt være 8 medlemmer.

•Alle vores aktiviteter skal føres ind i rideskolen aktivitetskalender og på TRK’s hjemmeside!

•Juniorudvalget holder møde en gang i måneden, hvor vi aftaler en ny mødedato for det næste møde, så vi er sikre på, at næsten alle kan. Medlemmerne har mødepligt, så man melder fra, hvis man er forhindret i at deltage i et møde. Møderne afholdes normalt på skift privat eller på rideskolen.

•Juniorudvalget kan indkalde andre deltagere til møder, hvis det anses for nødvendigt.

•På møderne kan dagsorden se således ud:

•- Næste møde dato

•- Sidste arrangement ris/ros

•- Næste arrangement (hvem er ”boss”?)

•- Andet

•I juniorudvalget på TRK har vi besluttet at der ikke er en ”leder”, men at vi alle er de bestemmende. Det har fungeret udmærket for os de sidste år, så vi vælger at fortsætte på denne måde.

•Juniorudvalget udarbejder en handlingsplan med budget før hver generalforsamling for det kommende år. Handlingsplanen skal indeholde de foreslåede aktiviteter/arrangementer.

•Desuden har vi også en aftale mht. diverse arrangementer. Den lyder på, at der er en ”boss” for hvert arrangement. Vi vil så rokere, så alle prøver at være ”boss”, og alle får lov at prøve at være ”boss” for alle arrangementer. Det er så den udvalgte person, som skal sørge for at få information ud på opslagstavler og hjemmeside omkring arrangementet, ordne andre diverse ting, og sætte resten af juniorudvalget i gang og given dem en ”post”. Men HUSK at sætte sedler op i god tid, således at folk har en chance for at planlægge lidt.

•Nogle eksempler på vores arrangementer vi har haft:

•- Klar-parat-stævnestart (hvordan man gør hest og rytter klar til stævne, regler indenfor stævneverdenen og generelt gode tips til hvordan man får de optimale muligheder for en god tur på banen.)

•- Klar-parat-spring/dressur (et kursus i spring og dressur for de lidt mere rutinerede ryttere, hvor de lærer om de grundlæggende ting indenfor dressur og spring.)

•- Fastelavnsarrangement

•- Påskearrangement

•- Luciaoptog

Dette er blot nogle forslag. Det er kun fantasien der sætter grænser for, hvad man kan finde på - med eller uden hest.


Det kan være en god idé at sætte en postkasse op i rytterstuen, hvor folk kan komme med ris/ros og evt. med forslag til nogle arrangementer.

•Penge bliver under et arrangement opbevaret i en pengekasse. Juniorudvalget sørger selv for vekselpenge. Der noteres ned, hvem der har lagt hvor mange penge ud, således at man kan få dem tilbage igen efter arrangementets afholdelse. Det samme sker, hvis en person skal handle ind og lægger penge ud. Så er det vigtigt at gemme bonen, så vedkommende kan få pengene tilbage, når regnskabet er gjort op omkring arrangementet.

Har vi penge i overskud, kontaktes bogholderen, og så sørger han for, at pengene kommer ind på juniorudvalgets konto.

•En gang om året holder vi en lille velfortjent udflugt sammen med det formål at vedligeholde den gode stemning og venskaberne i Juniorudvalget. Det kan fx være bowling, spisning eller andet. Det kommer helt an på, hvor mange penge udvalget har på kontoen.