Beredskabsplan ved brand

Tinglev Rideklubs beredskabsplan ved brand


1. Uanset brandens omfang ring ALARM 112.


2. Bekæmp branden med det udstyr vi har.


3. Børn under 16 år samles ved dressurbaner. De må IKKE deltage i brandbekæmpelsen.


4. Heste, der står med grime, trækkes gennem hal 1 og slippes løs i hal 2.


5. Hvis det er muligt, lægges grime på resten, og de føres over i hal 2 og slippes løs.


HUSK:

•Orienter dig om, hvor brandsluknings materiel befinder sig INDEN ULYKKEN SKER.

•Løse heste kan ikke jages ud af en brændende stald – de vil søge deres boks. Hav derfor altid grime på din hest!

•Det drejer sig om sikkerhed for mennesker frem for alt.